Key Ödemeleri

KONUT EDİNDİRME YARDIMI GERİ ÖDEMELERİ

RSS Feed

6. KEY Ödemeleri

Comments Off
Posted by keyodemeleri on 16/02/2012 at 10:20

Ziraat Bankası tarafından yayınlanan 6. KEY Ödemeleri duyurusunu paylaşıyoruz:

KEY ödemeleri; hak sahiplerine taleplerine göre, nakit veya payları oranında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (EGYO) hisse senedi verilmek suretiyle yapılacaktır. Bu kapsamda nakit ödenecek tutarlar, hak sahiplerine bireysel olarak ödenebileceği gibiKurum/Kuruluş veya Saymanlıkların halihazırda çalışan personeline toplu olarak da ödenebilecektir. Ancak EGYO hisse senedi talep eden hak sahiplerine toplu ödeme yapılmayacaktır.

Kurum/Kuruluş ve Saymanlıklarca Kanun kapsamına giren ve halihazırda çalışan en az 50 kişi ve üzeri personeli için toplu ödeme yapılacaktır. Toplu talep işlemleri için Kurum/Kuruluş/Saymanlık yetkililerinin Bankamız Şubelerine başvurarak bilgi alabilirler.

6. Key Ödemesi Basın Duyurusu

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre; Konut Edindirme Yardımı ödemelerine 28.07.2008 tarihinde başlanılmıştır. 08/12/2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile 07/01/2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince de hak sahiplerine yapılacak ödemeler devam etmektedir. 02/11/2011 tarih 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 73. Maddesi gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelere 12/12/2011 tarihinde başlanılacaktır.

  • İlgili Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 12/12/2011 tarihinde ilan edilecek olup, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren www.keyodemeleri.cominternet sitemizden sorgulanabilecektir.
  • Vatandaşlarımızın, T.C. Ziraat Bankası’na başvurmadan önce Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde isminin ve KEY ödeme tutarının bulunup bulunmadığını internet sitemizden sorgulamaları önem arz etmektedir.
  • T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası bulunmayan hak sahipleri ile Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunu veya ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini yatıran kurumlara) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C.Kimlik Numarasıyla yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.
  • T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, aşağıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’nden T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklardır. KEY tutarını almak üzere Banka’ya yapılacak başvurularda, vatandaşlarımızın kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önemlidir.
  • KEY hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını alabileceklerdir.
  • Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
  • İlgili Kanun uyarınca Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.
Both comments and pings are currently closed.